Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet aan Schenkerij Poortbulten, Lossersestraat 66 in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587PZ 66
Publicatiedatum
29-03-2017
Einddatum
10-05-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet aan Schenkerij Poortbulten, Lossersestraat 66 in De Lutte

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Schenkerij Poortbulten Exploitatie B.V. voor het uitoefenen van het horecabedrijf Schenkerij Poortbulten gevestigd aan de Lossersestraat 66, 7587 PZ in De Lutte.

Datum bekendmaking: 29 maart 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.