Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Schuttersfeest in Glane

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
29-03-2017
Einddatum
10-05-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Schuttersfeest in Glane

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan de heer B.J. ten Vergert, Penninkskottenweg 7, 7532 RJ Enschede voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Schuttersfeest in Glane op de volgende dagen en tijden:
    • Vrijdag 30 juni 2017 van 23.30 uur tot 1.00 uur;
    • Zaterdag 1 juli 2017 van 11.00 uur tot 1.00 uur;
    • Zondag 2 juli 2017 van 13.00 uur tot 1.00 uur.

Datum bekendmaking 29 maart 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.