Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de afscheidsreceptie van de burgermeester in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PE 27
Publicatiedatum
29-03-2017
Einddatum
10-05-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de afscheidsreceptie van de burgermeester in Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan gemeente Losser, de heer R. Kremers, Raadhuisplein 1 7581 AG Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de afscheidsreceptie van de burgemeester bij Openluchttheater Brilmansdennen in Losser op de volgende dagen en tijden:
    • Maandag 8 mei 2017 van 15.00 uur tot 23.00 uur;
    • Dinsdag 9 mei 2017 van 15.00 uur tot 23.00 uur.

Datum bekendmaking 29 maart 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.