Aanvraag omgevingsvergunning Zwaferinksweg 7 t/m 15 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582RB 7
Publicatiedatum
12-04-2017
Einddatum
24-05-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Zwaferinksweg 7 t/m 15 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Herbouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op de percelen Zwaferinksweg 7 t/m 15, 7582 RB Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.