Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 151 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CE 151
Publicatiedatum
12-04-2017
Einddatum
24-05-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 151 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen laagbouw met een opbouw op het perceel Gronausestraat 151, 7581 CE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.