Aanvraag omgevingsvergunning Beethovenlaan 15 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582EL 15
Publicatiedatum
12-04-2017
Einddatum
24-05-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Beethovenlaan 15 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een schuur gekoppeld aan bestaande laagbouw op het perceel van Beethovenlaan 15, 7582 EL Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.