Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen en andere zoetwaren in de Brinkstraat in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GB 19
Publicatiedatum
03-10-2017
Einddatum
14-11-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen en andere zoetwaren in de Brinkstraat in Losser

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • M. van Raaij, Helenastraat 22, 7543 TT voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen en andere zoetwaren van 27 december 2017 tot 31 december 2017 in de Brinkstraat in Losser

Datum bekenmaking 3 oktober 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.