Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de St. Gerardus Processie in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BV 76
Publicatiedatum
02-10-2017
Einddatum
13-11-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van de St. Gerardus Processie in Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

Rectificatie

  • St. Gerardus Majella Bedevaart, Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel voor het houden van de jaarlijkse St. Gerardus Processie in het centrum van Overdinkel op zondag 22 oktober 2017 van 08.00 tot 15.00 uur¹.

Datum bekendmaking 2 oktober 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.