Sloopmelding De Pol 35 in Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581CZ 35
Publicatiedatum
11-10-2017
Einddatum
22-11-2017
Kaart behorende bij: Sloopmelding De Pol 35 in Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

  • Het verwijderen van asbest uit een keuken op het perceel De Pol 35, 7581 CZ Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.