Aanwijzing toezichthouder gemeente Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
11-10-2017
Einddatum
22-11-2017
Kaart behorende bij: Aanwijzing toezichthouder gemeente Losser

De burgemeester maakt bekend dat hij heeft besloten:

Beschrijving

  • mevrouw J.M. Vollenbroek, medewerker van Noaberkracht aan te wijzen als toezichthouder tot 1-1-2018.

Procedure

Deze aanwijzing houdt in dat deze toezichthouder op basis van de aanwijzing belast is met het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet en de “Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet”.
De toezichthouder is in het bezit gesteld van een legitimatiebewijs.
Het aanwijsbesluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.