Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het evenement "opkomst prins van Losser" in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GD 36
Publicatiedatum
11-01-2017
Einddatum
22-02-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van het evenement "opkomst prins van Losser" in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting Carnaval Losser, Brinkstraat 38, 7581 GD in Losser voor het houden van het evenement “opkomst prins van Losser” op zaterdag 7 januari 2017 van 19.00 uur tot zondag 8 januari 2017 2.00 in de tent in de tuin van Hotel en Grand Café Smit in Losser.

Datum bekendmaking 29 december 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.