Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent tijdens de opkomstfeesten in de tuin van Grand Café Hotel Smit

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
 • 7581GD 38
Publicatiedatum
11-01-2017
Einddatum
22-02-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent tijdens de opkomstfeesten in de tuin van Grand Café Hotel Smit

Op grond van artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2012 is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

 • Stichting Carnaval Losser, Brinkstraat 38, 7581 GD in Losser voor het gebruiken van een dichte tent waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd kunnen worden toegelaten ten behoeve van de opkomstfeesten in de tuin van Grand Café Hotel Smit op de volgende dagen en tijden:
  • Vrijdag 6 januari 2017 van 19.00 uur tot 2.00 uur;
  • Zaterdag 7 januari 2017 van 19.00 uur tot 2.00 uur;
  • Zondag 8 januari 2017 van 12.00 uur tot 20.00 uur;
  • Zaterdag 14 januari 2017 van 19.00 uur tot 2.00 uur.

Datum bekendmaking 29 december 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.