Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Jeugdgala en Sterrengala in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CE 107
Publicatiedatum
11-01-2017
Einddatum
22-02-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Jeugdgala en Sterrengala in Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Carnavalsvereniging de Gaffel Aöskes, De Pol 42D, 7581 CZ Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Jeugdgala en Sterrengala in sporthal De Fakkel in Losser op vrijdag 10 februari 2017 van 18.30 uur tot 22.00 uur en zaterdag 11 februari  2017 van 19.00 uur tot zondag 12 februari 2017 2.00 uur.

Datum bekendmaking 30 december 2016.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.