Aanvraag omgevingsvergunning kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 4851

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser D 4851
Publicatiedatum
11-01-2017
Einddatum
22-02-2017

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • afzetten van houtwallen en houtopstanden op het perceel met de kadastrale aanduiding sectie D, nummer 4851.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.