Aanvraag omgevingsvergunning aan de Zoekerveldweg/Wenzelweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 282
Publicatiedatum
11-01-2017
Einddatum
22-02-2017

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • kappen van 3 berken, 4 eiken en 1 beuk op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie Q, nummer 282, Zoekerveldweg/Weuzelweg.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.