Aanvraag omgevingsvergunning Lutterzandweg 22 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LH 22
Publicatiedatum
11-01-2017
Einddatum
22-02-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lutterzandweg 22 in De Lutte

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • uitbreiden van een woning op de locatie, Lutterzandweg 22, 7587 LH de Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.