Aanvraag omgevingsvergunning De Zoeker Esch 5 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CN 5
Publicatiedatum
11-01-2017
Einddatum
22-02-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning De Zoeker Esch 5  in Losser

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • verbouwen en uitbreiden bedrijfsruimte op het perceel De Zoeker Esch 5, 7582 CN Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.