Aanvraag omgevingsvergunning Markedal 17 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582BR 17
Publicatiedatum
10-05-2017
Einddatum
21-06-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Markedal 17 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning op het perceel Markedal 17, 7582 BR Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.