Aanvraag omgevingsvergunning Industriestraat 14 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CR 14
Publicatiedatum
10-05-2017
Einddatum
21-06-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Industriestraat 14 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Uitbreiden van een bedrijfspand op het perceel Industriestraat 14, 7582 CR Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.