Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats aan de Braakstraat in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
09-11-2016
Einddatum
04-01-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats aan de Braakstraat in Losser Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Roscom Promotie, Telfordstraat 25A, 8013 RL Zwolle tot innemen van een standplaats met een servicedesk van Ziggo op een terrein aan de Braakstraat naast de ABN AMRO in Losser op de volgende data en tijdstippen:
    • Woensdag 23 november 2016 van 9.30  uur tot 20.00 uur;
    • Donderdag 24 november 2016 van 9.30  uur tot 20.00 uur;

Datum bekendmaking 28 oktober 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.