Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Carnavalsfeest 2017 in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
09-11-2016
Einddatum
04-01-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Carnavalsfeest 2017 in Losser Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend: 

Beschrijving

  • heer H.G. Poorthuis, Brinkstraat 38, 7581 GD Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Carnavalsfeest in de feesttent op het Raadhuisplein in Losser op de volgende dagen en tijden:
    • Zaterdag 25 februari 2017 van 12.00 uur tot 02.00 uur;
    • Zondag 26 februari 2017 van 18.00 uur tot 02.00 uur;
    • Maandag 27 februari 2017 van 18.00 uur tot 00.30 uur;
    • Dinsdag 28 februari 2017 van 12.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking: 27 oktober 2016.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.