Besluit omgevingsrecht Hogeboekelweg 85 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7582PP 85
Publicatiedatum
09-11-2016
Einddatum
04-01-2017
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Hogeboekelweg 85 in Losser Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • Een verleende omgevingsvergunning geheel in te trekken voor het uibreiden van een zeugenhouderij op het perceel Hogeboekelweg 85, 7582 PP Losser.

Datum bekendmaking 26 oktober 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.