Aanvraag omgevingsvergunning 't Zijland, sectie N, nummer 4379 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser N 4379
Publicatiedatum
09-11-2016
Einddatum
04-01-2017
Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Uitbreiden van een woning op een perceel aan ’t Zijland in Losser met de kadastrale aanduiding sectie N, nummer 4379.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.