Aanvraag omgevingsvergunning Hogeweg 193 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CE 193
Publicatiedatum
05-11-2016
Einddatum
31-12-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hogeweg 193 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • uitbreiden van een woning met een erker op het perceel Hogeweg 193, 7582 CE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.