Aanvraag omgevingsvergunning Harbertweg 1 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RM 18
Publicatiedatum
09-11-2016
Einddatum
04-01-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Harbertweg 1 in Beuningen Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Saneren van asbest van een dakbeschot, afdekplaatje op betonplaat schoorsteen en diverse losse restanten van en bij de woning gelegen op het perceel Hakenbergweg 18, 7588 RM Beuningen

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.