Aanvraag omgevingsvergunning Daminksweg, sectie A, nummer 3216 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser A 3216
Publicatiedatum
05-11-2016
Einddatum
31-12-2016
Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Afzetten van een hakhoutwal op een perceel aan de Daminksweg in De Lutte met de kadastrale aanduiding sectie A, nummer 3216.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.