Inspraak Woonvisie 2016

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC
Publicatiedatum
09-02-2016
Kaart behorende bij: Inspraak Woonvisie 2016 Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 10 februari 2016 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt de Woonvisie 2016.

Beschrijving

In de Woonvisie 2016 geeft het gemeentebestuur zijn visie weer op de ontwikkelingen in de woningmarkt en het  te voeren germeentelijk beleid  op dat terrein. Die visie wordt afgestemd met de buurgemeenten. De Woonvisie 2016 wordt na de inspraakperiode en het afstemmingsoverleg met de andere gemeenten en de provincie Overijssel  vastgesteld door de gemeenteraad.

Inzien Woonvisie 2016
De Woonvisie  kan tot en met 22 maart 2016 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.

De Woonvisie 2016 en bijbehorende bijlagen kunnen ook via deze website worden bekeken.

Procedure

Inspraakreacties Tijdens de inzagetermijn kan door iedereen een inspraakreactie worden ingediend. U heeft de keuze om dat schriftelijk of mondeling te doen. Schriftelijke inspraakreacties kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. Publicatie 1. Nieuwe Dinkellander 2. www.losser.nl 3. Publicatiebord

Bijlagen