Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Koksweg 11, kadastraal bekend als LSR00 sectie E, nummer 3251 te De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LX 11
Publicatiedatum
09-02-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Koksweg 11, kadastraal bekend als LSR00 sectie E, nummer 3251 te De Lutte  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • het kappen van een boom op het perceel nabij Koksweg 11, kadastraal bekend als LSR00 sectie E, nummer 3251 te De Lutte;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.