Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Hellehondsdagen 8 t/m 10 juli in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
07-06-2016
Einddatum
02-08-2016
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Hellehondsdagen 8 t/m 10 juli in De Lutte Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan de heer R.A. Oude Egbrink, Zwaluwstraat 6, 7587 BL De Lutte voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Hellehondsdagen in het centrum van De Lutte op de volgende dagen en tijden:
    • Vrijdag 8 juli 2016 van 18.00 uur tot 2.00 uur;
    • Zaterdag 9 juli 2016 van 10.00 uur tot 2.00 uur;
    • Zondag 10 juli 2016 van 13.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 31 mei 2016.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.