Besluit omgevingsrecht voor het gedeeltelijk verharden van de Nitertweg, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 6502

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser H 1527
Publicatiedatum
07-06-2016
Einddatum
02-08-2016
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het gedeeltelijk verharden van de Nitertweg te Losser, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie H, nummer 6502.

Datum bekendmaking 30 mei 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.