Aanvraag omgevingsvergunning Hofkamp 75 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582GM 75
Publicatiedatum
07-06-2016
Einddatum
02-08-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hofkamp 75 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • realiseren van een overkapping op het perceel Hofkamp 75, 7582 GM Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.