Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats aan de Oranjestraat 1 in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581EX 2
Publicatiedatum
07-12-2016
Einddatum
01-02-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats aan de Oranjestraat 1 in Losser Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Twents Carmel College, Oranjestraat 2, 7581 EX Losser voor het innemen van een standplaats met een techniektrailer op woensdag 30 november en donderdag 1 december 2016 van 8.00 uur tot 14.00 uur aan de Oranjestraat in Losser (voor het Twents Carmel College).

Datum bekendmaking 25 november 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.