Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AA 7
Publicatiedatum
07-12-2016
Einddatum
01-02-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent in De Lutte Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Café en zalencentrum De Vereeniging, Dorpstraat 7, 7587 AA De Lutte voor het houden van het carnavalsfeest in de tent op het Kerkplein in De Lutte op maandag 27 februari 2017 van 13.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 28 november 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.