Ingediende sloopvergunning perceel Lentfertstraat 10, 7582 AR Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AR 10
Publicatiedatum
07-09-2016
Kaart behorende bij: Ingediende sloopvergunning perceel Lentfertstraat 10, 7582 AR Losser Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

  • verwijderen van asbest op het perceel Lentfertstraat 10, 7582 AR Losser

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.