Aanvraag omgevingsvergunning voor perceel Melenhorst 5, 7581 WD Losser

Type bekendmaking
bouwvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581WD 5
Publicatiedatum
07-09-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning voor perceel Melenhorst 5, 7581 WD Losser Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

-        plaatsen van een berging op het perceel Melenhorst 5, 7581 WD Losser;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.