Aanvraag omgevingsvergunning perceel Bentheimerstraat 34, 7587 NH De Lutte

Type bekendmaking
bouwvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NH 34
Publicatiedatum
07-09-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning perceel Bentheimerstraat 34, 7587 NH De Lutte Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • verbouwen van een tennisbaan op het perceel Bentheimerstraat 34, 7587 NH De Lutte

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.