Bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied (Vp 2015), Lossersestraat 64 De Lutte in ontwerp ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PZ 64
Publicatiedatum
04-07-2016
Kaart behorende bij: Bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied (Vp 2015), Lossersestraat 64 De Lutte in ontwerp ter inzage Met ingang van 6 juli 2016 ligt gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage het ontwerp bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied (Vp 2015), Lossersestraat 64 De Lutte.

Beschrijving

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de herbestemming van het voormalige agrarische bedrijf aan de Lossersestraat 64 in De Lutte in een bedrijfsverzamellocatie voor lichte bedrijvigheid.
Het bestemmingsplan kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ooken op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Procedure

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de raad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. Publicatie 1. De week van Losser 2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 3. Publicatiebord 4. Staatscourant

Bijlagen