Besluit omgevingsrecht Kerkhofweg 153 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586AC 153
Publicatiedatum
05-07-2016
Einddatum
30-08-2016
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Kerkhofweg 153 in Overdinkel Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bijgebouw, het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan en het verruimen van de maximale toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen op het perceel Kerkhofweg 153, 7586 AC Overdinkel.

Datum bekendmaking 24 juni 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.