Tijdelijke verkeersmaatregel te Losser op zondag 24 april 2016 i.v.m de Vlindermarkt

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
05-04-2016
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel te Losser op zondag 24 april 2016 i.v.m de Vlindermarkt  Tijdelijke verkeersmaatregel

Beschrijving

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) waardoor de volgende wegen zijn afgesloten voor alle verkeer In verband met het houden van de Vlindermarkt, op zondag 24 april 2016, in het centrum van Losser:

      -  Martinusplein, inclusief parkeergelegenheid;

      -  Torenstraat, tussen Martinusplein en Teylersstraat;

      -  Raadhuisstraat, tussen Teylersstraat en St. Maartenstraat;

      -  Raadhuisplein;

      -  St. Maartenstraat, tussen Raadhuisstraat en Kerkstraat.

Op de volgende dag(en) en tijden:

  • zondag 24 april 2016, tussen 07:00 uur en 20:00 uur

Procedure

 Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.