Tijdelijke verkeersmaatregel te De Lutte op donderdag 5 mei 2016

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
05-04-2016
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel te De Lutte op donderdag 5 mei 2016  Tijdelijke verkeersmaatregel(en) waardoor de volgende wegen zijn afgesloten voor alle verkeer:

Beschrijving

In verband met het op Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei 2016, te houden muziekevenement “Hemelvaart Live” in het centrum van De Lutte:

      -  de Dorpstraat tussen de Plechelmusstraat en pand Dorpstraat nr. 13;

      -  de Irenestraat, tussen Plechelmusstraat en Beatrixstraat,

      op de volgende dag(en) en tijden:

      -  Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei 2016, vanaf 10:00 uur tot 20:00 uur.

Procedure

 Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.