Rectificatie Aanvraag om omgevingsvergunning gepubliceerd op 29 maart 2016 m.b.t. het perceel Spechtstraat 11 te De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BB 11
Publicatiedatum
05-04-2016
Kaart behorende bij: Rectificatie Aanvraag om omgevingsvergunning gepubliceerd op 29 maart 2016 m.b.t. het perceel Spechtstraat 11 te De Lutte  Rectificatie AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

Abusievelijk gepubliceerd op dinsdag 29 maart 2016:

  • Bouwen van een woning met aanbouw op perceel Spechtstraat 11, 7587 BB De Lutte;

 

Rectificatie:

  • Bouwen van een woning met aanbouw op het “Luttermolenveld” kadastraal bekend als LSR00 sectie G, nr 3632

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.