Aanvraag om omgevingsvergunning op ten behoeve van onderhoud aan de provinciale wegen N731(fietspad), N732(Parralelweg) en N733(hoofdweg) te Losser;

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
05-04-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op ten behoeve van onderhoud aan de provinciale wegen N731(fietspad), N732(Parralelweg) en N733(hoofdweg) te Losser;  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • Uitvoeren van werk of werkzaamheden ten behoeve van onderhoud aan de provinciale wegen N731(fietspad), N732(Parralelweg) en N733(hoofdweg);

Procedure

  Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.