Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Lossersestraat 75, 7587 PW De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PW 75
Publicatiedatum
05-04-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Lossersestraat 75, 7587 PW De Lutte  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • Uitbreiden van een wagenberging op het perceel Lossersestraat 75, 7587 PW De Lutte.

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.