Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Hazepad 8, 7581 BG Losser;

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BG 8
Publicatiedatum
05-04-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Hazepad 8, 7581 BG Losser;  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • Uitbreiden van een carport op het perceel Hazepad 8, 7581 BG Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.