Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Foksweg 9, 7588 PM Beuningen.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PM 9
Publicatiedatum
05-04-2016
 AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • Verbouwen en uitbreiden van een woning met inwoning op het perceel Foksweg 9, 7588 PM Beuningen;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.