Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Bentheimerstraat 24, 7587 NH De Lutte;

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NH 24
Publicatiedatum
05-04-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Bentheimerstraat 24, 7587 NH De Lutte;  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • Verwijderen van vlaggenmasten en het herplaatsen van een Reclamezuil op het perceel Bentheimerstraat 24, 7587 NH De lutte;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.