Verleende stookontheffing Zoekerweg 10 in Losser

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582PX 10
Publicatiedatum
04-10-2016
Einddatum
29-11-2016
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing Zoekerweg 10 in Losser Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 voor de volgende percelen gelegen aan de: 

Beschrijving

  • Zoekerweg 10, 7582 PX Losser.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.

Datum bekendmaking 29 september 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.