Ontwerp-bestemmingsplan De Lutte, partiele herziening Dorpstraat 52

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AD 52
Publicatiedatum
05-10-2016
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan De Lutte, partiele herziening Dorpstraat 52 Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 6 oktober 2016 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan De Lutte, partiele herziening Dorpstraat 52.

Beschrijving

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 12 woningen op het terrein van de voormalige maalderij aan de Dorpstraat 52 in De Lutte. De bebouwing van de voormalige maalderij zal hiertoe worden gesloopt.

Het ontwerpbestemmingsplan kan gedurende bovenvermelde termijn van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.

Procedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. Publicatie 1. De week van Losser 2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 3. Staatscourant 4. Publicatiebord

Bijlagen