Kennisgeving mobiel puinbreken Snippertweg 4 in Losser

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
 • 7587LV 3
Publicatiedatum
04-10-2016
Einddatum
29-11-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Snippertweg 4 in Losser Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door: 

Beschrijving

 • Oude Nijeweeme B.V., Witteweg 10, 7679 VV Langeveen.
  • Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Belvedereweg 3, 7587 LV de Lutte.
  • Periode: 4 tot 6 oktober.
  • Verwachte hoeveelheid: 500 ton.
  • Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin.
  • Geluid (bronvermogen):
  • Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 2.

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling VH, telefoon 053-5377492.