Inspraak bestemmingsplan Buitengebied, partiele herziening Nitertweg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PV 2
Publicatiedatum
05-10-2016
Kaart behorende bij: Inspraak bestemmingsplan Buitengebied, partiele herziening Nitertweg Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 5 oktober 2016 gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied, partiele herziening Nitertweg.

Beschrijving

Dit bestemmingsplan voorziet in de omzetting van circa 1,8 hectare grond met de bestemming Sport in natuur en in de realisatie van een woning op de hoek Nitertweg-Broekhoekweg te Losser.

Het voorontwerpbestemmingsplan kan gedurende bovenvermelde termijn van zes weken  t ijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.

Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen die dat wil op het plan reageren. U heeft de keuze om dat schriftelijk of mondeling te doen. Schriftelijke inspraakreacties kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. Publicatie 1. De week van Losser 2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 3. Publicatiebord

Bijlagen